JUŻ DOSTĘPNE!

NOWE PRODUKTY!

Dla Bankomatów

Karty czyszczące DISKO

Karty czyszczące DISKO są wynikiem długoletniej pracy badawczo-rozwojowej. Za pomocą nowoczesnych technologii przymocowaliśmy materiał mikrofazowy do płytki z tworzywa sztucznego, który umożliwia czyszczenie głowic magnetycznych na sucho, bez stosowania środków chemicznych. Brud, kurz, tłuszcz a także osady oxydowe (tlenkowe) zostają w trakcie tarcia usunięte i przetransportowane do wnętrza włókien. Badania labolatoryjne wykazały, że głowice sdczytujące i kontakty chipowe są znacznie czystsze po zastosowaniu suchej karty czyszczącej DISKO niż po czyszczeniu za pomocą nasączonych kart. 

Potwierdza to także ekspertyza jednego z największych zarządców sieci, którą udostępniamy w każdej chwili do wglądu. W wyniku stosowania kart czyszczących nasączonych środkami chemicznymi rozpuszczone zostają wprawdzie zabrudzenia, ale pozostają one niestety na karcie i osadzają się częściowo na wyczyszczonych nośnikach. Całkiem inaczej jest w przypadku suchych kart czyszczących DISKO: zebrany przez kartę brud przetransportowany zostaje do wnętrza włókien i tam pozostaje.

Karty czyszczące DISKO są szczególnie przyjazne dla środowiska. Dzięki nim nie trzeba stosować żadnych środków chemicznych, nie muszą być one także dodatkowo pakowane w folię. Karty DISKO czyszczą nie tylko wierzchołek głowicy magnetycznej, lecz również jej boczne zaokrąglenia. Mikrofaza bowiem przytwierdzona jest punktowo jedynie na brzegach karty, dzięki czemu w trakcie użycia tworzy się załamanie materiału mikrofazowego,
które dopasowuje się do zaokrągleń głowicy magnetycznej.
Suche karty czyszczące zapobiegają także takim skutkom ubocznym jak twardnienie rolek gumowych wskutek działania alkoholu.

 

Karty czyszczące głowice magnetyczne w bankomatach

Bankomaty w obecnych czasach są w ciągłym użytku.Tłuszcz ze skóry ludzkiej w połączeniu z kurzem i pyłem – które przez dużą ilość operacji przeprowadzanych za pomocą kart kredytowych i pieniężnych zostają przetransportowane na głowice magnetyczne – mogą powodować zarówno proste błędy w odczycie jak również zastój całego systemu. Problemy te spotęgowane zostają w urządzeniach stojących na wolnym powietrzu (tzw. „outdoor”) w wyniku wilgoci i różnic temperatur na zewnątrz.
Głowica magnetyczna jest cały czas polerowana w obszarze odczytu poprzez kartę pieniężną. Kurz i drobiny brudu – jeśli nie są na bieżąco oczyszczane - osadzają się szczególnie na brzegach głowicy magnetycznej i tam też zasychają.

Karty czyszczące o gładkiej powierzchni nie są w stanie dotrzeć do obszarów, w których osadza sie brud, czyszcząc tylko wypolerowane miejsca. W karcie czyszczącej DISKO, ściereczka mikrofazowa przytwierdzona jest tylko na brzegach oraz punktowo na powierzchni karty plastikowej. Dzięki temu w trakcie stosowania powstaje załamanie materiału (patrz rysunek) nad głowicą magnetyczną, które dociera do problematycznych obszarów i oczyszcza je. Cztery kodowane kawałki paska magnetycznego otwierają zasuwę („shutter”) w bankomacie i umożliwiają przynajmniej czterokrotne wykorzystanie karty czyszczącej poprzez obracanie i przekładanie. Dzięki specjalnemu kodowaniu kawałków paska magnetycznego wprowadzona karta czyszcząca nie zostaje od razu rozpoznana jako nieważna lecz zanim zostanie wydalona jest 6 razy transportowana przez głowicę magnetyczną. Dzięki temu jednokrotne wprowadzenie karty zapewnia wielokrotne czyszczenie wysokiej jakości.

 

 

Zestaw do czyszczenia bankomatów
10 kart czyszczących z 4 kodowanymi paskami
magnetycznymi
Nr art.: 1560                       do 40 czyszczeń

Zestaw do czyszczenia bankomatów
30 kart czyszczących z 4 kodowanymi paskami
magnetycznymi
Nr art.: 1563                       do 120 czyszczeń
alt

 

Karty do czyszczenia kontaktów chipowych w bankomatach

Bankomaty w obecnych czasach są niezbędnym elementem systemu obrotów pieniężnych. Po przejściu na technologię EMV w Europie, wpłaty lub wypłaty pieniężne będą możliwe tylko po uprzednim, dokładnym odczycie mikrochipu na karcie bankomatowej. Kontakty chipowe w automatach opadają poprzez włącznik magnetyczny na mikrochip dopiero wtedy, gdy karta osiągnie pozycję odczytywania i pozostaje nieruchoma. Ponieważ między obydwoma nośnikami brak jest jakiegokolwiek tarcia, bardzo ważną rolę odgrywa tutaj czystość kontaktów. Nawet mała ilość tłuszczu ze skóry ludzkiej przeniesionego poprzez kartę kredytową, bankomatową lub pieniężną może zakłócić dokładny odczyt.

Karty czyszczące DISKO (nr patentu: EP 0 789 313)
są jedynym produktem na świecie czyszczącym kontakty odczytujące mikrochipy w bankomatach bez potrzeby kosztownego demontażu maszyn.
Dzięki specjalnemu elementowi sprężynowemu ruchomy suwak, do którego przymocowano materiał mikrofazowy, porusza się tworząc tarcie między kartą a kontaktami sczytującymi chipa. Bardzo dobre właściwości czyszczące mikrofazy sprawiają, że zabrudzone kontakty chipowe można wyczyścić poprzez tarcie łatwo i na sucho.

Zestaw czyszczący do bankomatów
(obsługiwanych z ulicy)
13 kart czyszczących z 4 kodowanymi paskami magnetycznymi
  1 karta czyszcząca z systemem sprężynowym
Nr art.: 1543
do 52 czyszczeń głowic magnetycznych i kontaktów chipowych
przy częstotliwości czyszczenia raz w tygodniu

Zestaw czyszczący do bankomatów
(stojących w budynkach)
6 kart czyszczących z 4 kodowanymi paskami magnetycznymi
1 karta czyszcząca z systemem sprężynowym
Nr art.: 1541
do 24 czyszczeń głowic magnetycznych i kontaktów chipowych
przy częstotliwości czyszczenia raz w miesiącu
alt

Karty do czyszczenia czujników

W czytnikach kart typu MVFW firmy OMRON znajdują się wolnoleżące czujniki kierujące transportem karty bankomatowej lub kredytowej. Zabrudzenia spowodowane kurzem przeszkadzają w dokładnym rozpoznaniu pozycji karty. Reakcją na to są błędne polecenia transportowe, przez co czytanie karty staje się niemożliwe.
Kartę czyszczącą DISKO należy wprowadzić do czytnika, zasuwa (“shutter”) otwiera się automatycznie i karta zostaje wciągnięta. Czytnik kart próbuje odczytać
pasek magnetyczny na karcie i dlatego przesuwa ją kilka razy. W tym czasie wszystkie czujniki zostają wyczyszczone dzięki przymocowanym do karty specjalnym nakładkom, a kurz i pył usunięte. Pole napięcia między czujnikami jest w 100 % odtworzone.

 

Zestaw kart serwisowych do bankomatów
5 kart do czyszczenia czujników (sensorów)
Nr art.: 15200500
alt